บางครั้ง...

posted on 25 Apr 2011 14:04 by ptmpnoo
บางครั้งเศร้า
 
 
 
บางครั้งท้อ
 
 
 
บางครั้งอยากพัก
 
 
 
บางครั้งต้องการฟัง
 
 
 
บางครั้งต้องการพูด
 
 
 
 
บางครั้งต้องการหนี
 
 
 
 
บางครั้งต้องการเผชิญหน้า
 
 
 
 
บางครั้งต้องการระบาย
 
 
 
 
บางครั้งต้องการตะโกน
 
 
 
 
บางครั้งต้องการร้องไห้
 
 
 
บางครั้งต้องการอ้อมกอด
 
 
 
บางครั้งต้องการกำลังใจ
 
 
 
บางครั้งต้องการนิ่ง
 
 
 
บางครั้งต้องการเคลื่อนไหว
 
 
 
บางครั้งต้องการรอยยิ้ม
 
 
 
บางครั้งต้องการคำพูดของใครบางคน
 
 
 
บางครั้งไม่อยากฟัง
 
 
 
บางครั้งต้องการเปลี่ยน
 
 
 
บางครั้งต้องการความเหมือนเดิม
 
 
 
บางครั้งต้องการหยุด
 
 
 
บางครั้งต้องการเสียง
 
 
 
บางครั้งต้องการความเงียบ
 
 
 
บางครั้งแค่อยากเขียน
 
 
 
บางครั้งแค่อยากวาด
 
 
 
บางครั้งแค่ต้องการอ่าน
 
 
บางครั้ง
 
 
 
แค่บางครั้ง
 
 
 
แต่ไม่ใช่ตลอดกาล
 
..................................
 
อย่าตัดสินใครแค่"บางครั้ง"ที่เค้าอาจทำผิดพลาด
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

บางครั้ง

ไม่ใช่

ทุกครั้ง


ทุกครั้ง

ไม่ใช่

ทุกข์ครั้ง

#3 By kae on 2011-04-25 16:20

บางครั้งก็เป็นแบบนั้นเอง

#2 By katak on 2011-04-25 16:15

Hot! Hot! Hot! ลึกซึ้ง..

#1 By ลิงแว่น on 2011-04-25 15:18