เหนื่อย

posted on 12 Jul 2011 08:30 by ptmpnoo
มาแบบ
สั้นสั้น
 
เหนื่อย
 
ไม่ใช่เหนื่อยกาย
 
แต่เหนื่อยใจ

Comment

Comment:

Tweet

พักสิครับ

#2 By kae on 2011-07-12 17:02

เข้ามาเหนื่อยเป็นเพื่อน

#1 By utopui on 2011-07-12 09:48